Copyright

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Juridische informatie

 

Het gebruik van de site E-LogService is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door toegang te nemen tot deze site, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en dat u ze zonder enig voorbehoud hebt aanvaard.

 

Kwaliteit van de informatie en de service, beperking van de aansprakelijkheid

 

E-LogService besteedt de grootste zorg aan het creëren van zijn website. Het garandeert echter niet de juistheid van de informatie die erop wordt voorgesteld. De gebruiker is er zich ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Daaruit volgt dat E-LogService niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van zijn site of voor het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

 

De hyperlinks op de site die gebruikers naar andere websites leiden, stellen E-LogService niet aansprakelijk wat betreft de inhoud van deze sites. De risico's verbonden aan het gebruik van deze sites zijn geheel voor de gebruiker. Hij zal voldoen aan de gebruiksvoorwaarden ervan.

 

Bovendien kan E-LogService niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de site-adressen of domeinnamen op zijn site.

 

Ondanks de geleverde inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, kan E-LogService niet aansprakelijk gesteld worden voor werkingsonderbrekingen of andere technische problemen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de site zijn beschermd door auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van E-LogService of, in voorkomend geval, een derde van wie E-LogService de nodige toestemmingen heeft verkregen.

 

Tenzij anders vermeld kan de tekstuele of cijferinformatie op de site gratis gebruikt worden, maar op voorwaarde dat de bron vermeld wordt en uitsluitend voor niet-commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals het grafisch ontwerp, beelden, geluiden of computerapplicaties, zijn echter strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Verzoeken hieromtrent moeten gericht worden aan de directie van E-LogService (info@e-logservice.eu).

 

Linken creëren naar deze site

 

E-LogService machtigt zonder voorafgaand verzoek de creatie van surface links (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of naar elke andere pagina in zijn geheel. Het gebruik van allerlei technieken om de portaalsite geheel of gedeeltelijk te integreren in een website door, al is het maar deels, de juiste oorsprong van de informatie te maskeren of op een manier die kan leiden tot eventuele verwarring over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, vereist de schriftelijke toestemming van E-LogService. Verzoeken hieromtrent moeten gericht worden aan de directie van E-LogService (info@e-logservice.eu).

 

Doorgegeven informatie


Geef geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enige andere informatie door die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de wet van het grondgebied waarnaar deze website verwijst.

News

Geen Nieuws